روش های سوزاندن کالری برای تنبل ها

جلوي پنجره آشپزخانه ايستاده بودم و به يک عالمه کاري که در فهرست برنامه هفتگي ام نوشته بودم فکر مي کردم. به اينکه گزينه ثبت نام در باشگاه ورزشي چند هفته اي است که در اين فهرست نوشته شده و هر بار به هفته بعد منتقل مي شود.
در اين فکر بودم که با اين همه مشغله کاري و درسي و مسووليت کار خانه و آشپزي و ... چه برنامه اي را مي توانم انتخاب کنم که هم با برنامه هاي من جور در بيايد و هم عملي باشد و هم تا حدي به تناسب اندام کمک کند. اين شد که رفتم پاي اينترنت و شروع کردم به جستجو. بين صدها نتيجه اي که پيدا کردم، به مواردي برخوردم که هم جالب بودند و هم با شرايط من سازگاري عجيبي داشتند.

اگر شرايطي شبيه به من داريد، اين مطلب را از دست ندهيد چون بدون شک شما هم با خواندن اين واقعيت ها شگفت زده مي شويد؛ اينکه چطور بعضي از کارهايي که حتي فکرش را نمي کنيد باعث کالري سوزي مي شوند.

خنديدن: 15 دقيقه 40 کيلوکالري
بدن شما حتي وقتي که آرام يکجا نشسته ايد هم کالري مي سوزاند. انرژي لازم براي پمپاژ قلب و نفس کشيدن و اصلا براي زنده ماندن به کالري سوزاندن نياز دارد اما چطور وقتي مي خنديم کالري مي سوزانيم؟ يک فرد 68 کيلوگرمي را در نظر بگيريد. اين فرد موقع انجام دادن کارهاي مختلف، کالري مي سوزاند. کارهايي مثل دويدن آهسته، اسکي، باغباني و حتي رانندگي. خنديدن به شدت آن کارها نيست اما 10 تا 20 درصد ضربان قلب را بالا مي برد. در نتيجه سوخت و ساز بدن را بالا مي برد؛ بنابراين حتي وقتي خنده را متوقف مي کنيم، بدن همچنان به کالري سوزي ادامه مي دهد. حدود 15 دقيقه خنديدن در طول روز 10 تا 40 کيلوکالري مي سوزاند. همين 15 دقيقه خوشحالي کردن مي تواند سالي 1.8 کيلوگرم از وزنتان را کاهش دهد.

بازي کردن با بچه ها: يک ساعت 200 کيلوکالري
اين هم يکي از آن مواردي است که به وزن شخص بستگي دارد. يک فرد 56 کيلوگرمي به ازاي يک ساعت بازي با بچه ها 225 کيلوکالري مي سوزاند.

ايستادن: يک ساعت 50 کيلو کالري
وقتي ايستاده ايم، قلب در هر دقيقه به طور متوسط 10 بار يا بيشتر مي زند و در هر دقيقه حدود 0.7 درصدکالري بيشتري مي سوزاند که در هر ساعت حدود 50 کيلوکالري مي شود؛ براي مثال اگر به مدت پنج روز، روزي سه ساعت سرپا بايستيد، حدود 750 کيلوکالري مي سوزانيد که در طول سال حدود 30 هزار کيلوکالري مي شود.
سه چهار ساعت سرپا ايستادن در طول روز با شرکت در 10 دوي ماراتن در سال برابري مي کند. هر چند که در محل کار نمي توانيم دائم سرپا بايستيم اما محققان معتقدند که مي توانيم با کارهاي کوچکي اين زمان را براي خودمان ايجاد کنيم؛ براي مثال وقتي با تلفن صحبت مي کنيم سرپا بايستيم يا به جاي اينکه با همکار چند ميز آن طرف ترمان به وسيله ايميل در ارتباط باشيم، بلند شويم و برويم جلوي ميزش با او صحبت کنيم.

اگر مشکل زانو و کمردرد نداريم از پله ها استفاده کنيم و ... همه اين روش هاي ساده بدون اينکه متوجه شويم، از ذخاير سوختي ما که همان کالري ها هستند استفاده مي کنند. ايستادن 50 درصد بيشتر از نشستن کالري مي سوزاند. شايد بعد از خواندن اين مطلب تصميم بگيريد که حتي سريال و اخبار را هم ايستاده تماشا کنيد!

نفس کشيدن: 15 دقيقه 21 کيلوکالري
وقتي نفس مي کشيد بدون اينکه خودتان متوجه شويد داريد کالري مي سوزانيد. براي اينکه بدانيد نفس کشيدن چقدر از کالري هاي شما را مي سوزاند، همين الان يک قلم و کاغذ برداريد و وزن بدنتان را ضربدر 0.02 کنيد و حاصلش را در زمان مورد نظرتان ضرب کنيد. با اين روش مي توانيد تعداد کالري را که در آن زمان مشخص مي سوزانيد به دست آوريد. براي مثال يک فرد 68 کيلوگرمي در 15 دقيقه حدود 21 کيلوکالري فقط از راه تنفس مي سوزاند.

جويدن آدامس: يک ساعت 11 کيلو کالري
جويدن آدامس ذهن را فريب مي دهد و انگار در حال غذا خوردن هستيد. اين حقه باعث بالا رفتن سوخت و ساز بدن مي شود. يک ساعت جويدن آدامس 11 کيلوکالري مي سوزاند؛ پس اگر 12 ساعت آدامس بجويد 132 کيلوکالري مي سوزانيد. حال اينکه چه کسي مي تواند 12 ساعت آدامس بجود براي محققان چندان اهميت ندارد چون سرشان شلوغ است و وقت فکر کردن به مسائل را ندارند!