سرگرمی و زندگی

به نام خدا

روح وروان انسان نیز مانند جسمش خسته می شود و نیاز به آرامش و سرگرمی و نشاط دارد . کمبود نشاط و سرگرمی بر روح و روان انسان و جنبه های مختلف زندگی او اثر می گذارد . خود ما نیز تجربه کرده ایم که زمانی که به صورت مداوم به کار می پردازیم ,خسته شده و راندمان کاریمان کاهش می یابد ,اما همین که وقتی را به تفریح و سرگرمی اختصاص می دهیم به قولی روحیه مان عوض شده و مجددا شادابی ونشاط خود را به دست می آوریم.

حضرت علی (ع) فرموده اند:زندگی فرد مومن در سه بخش خلاصه می شود ,قسمتی که به معنویات می پردازد و با پروردگار خود مناجات می نماید . بخشی که به فکر تامین معاش است و قسمتی که به لذات حلال و مشروع اختصاص می دهد و آزاد است.

سرگرمی و تفریح سالم کمکی است به سایر برنامه های زندگیمان. درواقع انسان در اثر سرگرمی و تفریح نیروی و قدرت جدیدی برای زندگی پیدا می کند . البته دقت در انتخاب تفریح و سرگرمی نیز اهمیت دارد. سرگرمی و تفریح باید سالم و مفید باشد تاباعث هدر رفتن نیروی انسان و سرمایه های وجودی او  در یک مسیر بیهوده نشود. نتیجه ای که از تفریح و سرگرمی بدست می آید باید کمکی باشد به رشد و پیشرفت انسان وافزایش ارزش های او نه این که بر مشکلات او بیافزاید و افکار بیهوده وباطلی را وارد زندگی انسان نماید. سرگرمی و تفریح می تواند باعث افزایش محبوبیت شما نیز شود ,این که بتوانیددرمورد موضوعات جالب سخن بگویید ,شوخ طبع باشید باعث می شود دیگران از بودن در کنار شما لذت ببرند.