تفاوت سلامتی و تناسب اندام در چیست؟

سلامتی و تناسب اندام یکسان نیستند. تناسب اندام چیست؟ بر طبق نظر دکتر فیلیپ مافتون: "توانایی فیزیکی در اجرای فعالیت ورزشی است". در حالی که سلامتی تعریفی بسیار گسترده تر را در بر می گیرد: "وضعیتی که تمام سیستم های بدن در شرایط مطلوب در حالِ فعالیت اند". مردم اکثرا فکر می کنند متناسب بودن حکایت از سلامتی دارد، اما این دو لزوما همراه باهم، نیستند. اگر به بهایِ سلامتی تان به تناسب اندام دست یابید، احتمالا به قدر کافی زنده نمی مانید تا از تناسب فیزیکی چشم گیر خود لذت ببرید. برای شما کدام در اولویتند؟ آیا بین تندرستی و متناسب بودن توازنی ایجاد نموده اید؟

ما چگونه به حداکثر سلامتی خود دست می یابیم؟ بیایید نگاهی به تفاوت ورزش هوازی و بی هوازی بپردازیم. اروبیک (هوازی) به معنی "همراه با اکسیژن" است و اشاره به ورزشی متعادل و مستمر طی یک مرحله ی زمانی دارد. اگر در ورزش هوازی پایداری و استقامت خود را نشان دهید، چربی های بدن تان را به عنوان سوخت اصلی می سوزانید. از سویی دیگر، فضای بی هوازی به معنی "بدون اکسیژن" به تمریناتی اطلاق می شود که موجب فوران کوتاه مدتِ قدرت خواهد شد. ورزش بی هوازی، گلیکوژن را به عنوان سوخت اولیه می سوزاند و سبب ذخیره ی چربی در بدن می شود. شما چه چشم اندازی برای خود دارید، سالم؟ متناسب؟ هیچ کدام؟

مهم ترین عنصر در ایجاد تندرستی اکسیژن است. بدون اکسیژن، سلول ها ضعیف شده و از بین می روند.برای پرهیز از تخلیه ی اکسیژن بدن تان در هنگام ورزش می بایست اطمینان یابید که هرگز از ورزش هوازی خارج نشده و به فعالیت های بی هوازی نمی پردازید.

به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1.       آیا در هنگام انجام تمرینات قادر به صحبت هستید (هوازی) یا این که پیچ و تاب حرکت مانع شما می گردد (بی هوازی)؟

2.       آیا تنفس شما یکنواخت و رساست (هوازی) یا در فراز و فرود است (بی هوازی)؟

3.       آیا در هنگام تمرینات با وجود خستگی احساس لذت می کنید (هوازی) یا این که احساس می کنید کاملا تحت فشار قرار گرفته اید (بی هوازی)؟

4.       در مقیاسی از 0 تا 10، (0 حداقل تلاش و 10 حداکثر تلاش)، امتاز شما چیست؟ در حالت ایده آل، ارزیابی شما باید بین 6 و 7 قرار گیرد، اگر از 7 فراتر بروید نشان گر آن است که به سوی مرحله ی بی هوازی حرکت کرده اید.

 

ü      تعیین کنید آیا تمرین های ورزشی منظم شما از نوع هوازی یا بی هوازی است: آیا خسته از خواب بر می خیزید؟ آیا پس از تمرینات دچار گرسنگی یا روحیه ای بی قرار می شوید و یا احساس درد دارید؟ آیا با وجود تلاش فراوان چربی های اضافی تان همچنان پابرجا مانده؟ اگر پاسخ شما به برخی یا تمام این پرسش ها مثبت است، به احتمال زیاد تمرین های شما از نوع بی هوازی است.