سرگرمی و زندگی

به نام خدا

روح وروان انسان نیز مانند جسمش خسته می شود و نیاز به آرامش و سرگرمی و نشاط دارد . کمبود نشاط و سرگرمی بر روح و روان انسان و جنبه های مختلف زندگی او اثر می گذارد . خود ما نیز تجربه کرده ایم که زمانی که به صورت مداوم به کار می پردازیم ,خسته شده و راندمان کاریمان کاهش می یابد ,اما همین که وقتی را به تفریح و سرگرمی اختصاص می دهیم به قولی روحیه مان عوض شده و مجددا شادابی ونشاط خود را به دست می آوریم.

حضرت علی (ع) فرموده اند:زندگی فرد مومن در سه بخش خلاصه می شود ,قسمتی که به معنویات می پردازد و با پروردگار خود مناجات می نماید . بخشی که به فکر تامین معاش است و قسمتی که به لذات حلال و مشروع اختصاص می دهد و آزاد است.

سرگرمی و تفریح سالم کمکی است به سایر برنامه های زندگیمان. درواقع انسان در اثر سرگرمی و تفریح نیروی و قدرت جدیدی برای زندگی پیدا می کند . البته دقت در انتخاب تفریح و سرگرمی نیز اهمیت دارد. سرگرمی و تفریح باید سالم و مفید باشد تاباعث هدر رفتن نیروی انسان و سرمایه های وجودی او  در یک مسیر بیهوده نشود. نتیجه ای که از تفریح و سرگرمی بدست می آید باید کمکی باشد به رشد و پیشرفت انسان وافزایش ارزش های او نه این که بر مشکلات او بیافزاید و افکار بیهوده وباطلی را وارد زندگی انسان نماید. سرگرمی و تفریح می تواند باعث افزایش محبوبیت شما نیز شود ,این که بتوانیددرمورد موضوعات جالب سخن بگویید ,شوخ طبع باشید باعث می شود دیگران از بودن در کنار شما لذت ببرند.

مقالات