تمرینات EMS چیست؟

EMS مخفف تحریک الکتریکی عضلانی است. از لحاظ فنی،EMSیک تمرین کامل بدن با جریان الکتریکی است. در این زمینه، بد نیست بدانید که در عضلات ما در حالت عادی امواج الکتریکی (بیوالکتریک) جریان دارد. تمرینEMS از این اثر استفاده می کند. با استفاده از نیروهای الکتریکی خارجی که چندان شیدید هم نیستند، این اثر طبیعی تشدید می شود و تمریناتکاراتر می شوند.
مزایای سیستمEMS چیست؟
تمرینEMS در سالن های ورزشی، مراکز سلامتی و زیبایی و همچنین در ورزش های رقابتی، توانبخشی و پزشکی کاربرد دارد. ورزشکاران نخبه نیز علاوه بر تمرینات خود به منظور بهبود قدرت و سرعت از EMS استفاده می کنند. فیزیوتراپ ها از EMS برای فرم دهی عضلات و تمرینات هدفمند استفاده می کنند. مربیان شخصی، ورزشگاه ها و مراکز زیبایی بر جنبه های تناسب اندام و زیبایی تمرکز می کنند: شکل دادن بدن از طریق تشکیل عضلات و متابولیسم چربی، تحریک متابولیسم و سفت کردن بافت ها.
آیا می توانم تمریناتEMS  را در درازمدت انجام دهم؟
بله شما باید در طولانی مدت و به طور مرتب تمرین  کنید. قدرت عضلات تنها با تمرینات منظم حفظ می شود. اگر مدت زمان طولانی تمرین نکنید، عضلات به وضعیت اولیه باز میگردند. درست مثل تمرینهای ورزشی متعارف.
چرا تمریناتEMS بسیار موثرتر از تمرین های کاهش وزن معمول است؟
تمرین کامل بدن EMS بیش از 90٪ از بافت عضله را همزمان در طول هر انقباض فعال می کند! برعکس تمرینات ورزشی معمولی ، عضلات عمیق نیز درگیر می شوند. اینامر هماهنگی درونی و بین سلولی را افزایش می دهد. بنابراين باعث مي شود اثر تمرین بسيار سريعتر و موثرتر از تمرين های ورزشی متعارف باشد. اثر تمرین با EMS می تواند 18 برابر بهتر از ورزش های  متعارف باشد.
آیا تحرک الکتریکی خطرناک است؟
تمرین و یا درمان با تحریک جریان کم با فرکانس پایین خطرناک نیست. چرا؟ عضلات ما به طور مداوم کار می کنند. در طول این فرایند، پالس های الکتریکی کوچک درونی، هر حرکت را آغاز می کنند. در طول تمرین با تحریک الکتریکی، این پالس های درونی  به وضوح توسط پالس اضافی از خارج تقویت می شود. بنابراین،شوک اضافی به بدن وارد نمی شود.