هشدار در مورد مصرف ریتالین در زمان امتحانات

مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص سوء مصرف مواد محرك و ريتالين با توجه به فصل امتحانات هشدار داد و گفت: فريب اطلاعات غلط در مورد ريتالين را نخوريد.
به گزارش مهر، دكتر محمدباقر صابري‌ زفرقندي با بيان اين مطلب گفت: برخي از افراد به ويژه دانشجويان و دانش‌آموزان براي موفقيت در امتحانات اقدام به مصرف مواد آمفتاميني از جمله قرص ريتالين مي‌كنند.
وي افزود: ريتالين دارويي است كه در دسته داروهاي محرك قرار دارد و فقط در موارد نادر از جمله در مورد پرفعاليتي كودكان و با تجويز و زير نظر روانپزشك كاربرد دارد، بنابراين هر گونه استفاده غيرمجاز از آن به شدت آسيب زا است و باعث وابستگي جسمي و رواني به آن مي شود.
مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد بيان داشت: شروع اعتياد بسياري از افرادي كه گرفتار اعتياد به مواد محرك شده اند، براساس باورهاي غلط و ناآگاهانه بوده است.
وي تصريح كرد: اطلاعات غلطي كه در مورد احتمال افزايش موفقيت در امتحانات در دانش‌آموزان يا تناسب اندام در زنان با مصرف اينگونه داروها شايع شده است كاملاً فاقد مبناي درست است و متأسفانه اين انتخاب غلط كه عموماً تحت تأثير القاء دوستان يا افراد سودجو اتخاذ مي‌شود، راه ورود به اعتياد به مواد محرك در كشور ما شده است.