رژيمي براي جوان سازي پوست

قند و شيريني جات سبب تضعيف قدرت دفاعي پوست مي شود
ميرسعيد تشريح کرد: تا مي توانيد از مصرف مواد غذايي خيلي شيرين مانند انواع شيريني ها و قندها و... دوري کنيد.
وي ادامه داد: زياده روي در مصرف قند باعث مي شود کلاژن پوست نتواند به طور کامل بازسازي شود و اين امر باعث از بين رفتن خاصيت ارتجاعي و مقاومت پوست مي شود.
ميرسعيد تأکيد کرد: منظور از غذاهاي شيرين، شيريني هاي صنعتي است و هيچ ربطي به ميوه هاي شيرين ندارد.

**کلم ها سلاحي هستند در مقابل چين و چروک پوست
اين متخصص پوست و مو تصريح کرد: کلم قرمز، سفيد، گل کلم و به طور کلي همه کلم ها سلاحي هستند در مقابل چين و چروک پوست.
وي با بيان اين مطلب افزود: اين مواد غذايي سرشار از ويتامين E-A-C هستند که با راديکال هاي آزاد مقابله مي کنند و مقابله با راديکال آزاد يعني مقابله با پيري پوست.
وي اظهار کرد: واقعيت اين است که تمام مواد غذايي حاوي برگ سبز همين خاصيت را دارد مانند اسفناج، جعفري و... که اين قبيل مواد غذايي حاوي فولات، ويتامين B9 و سيليس هستند که اولي باعث احياي سلول هاي پوست شده و دومي در ساخت کلاژن که نرمي بافت هاي پوستي را تضمين مي کند دخالت دارد.
وي خاطرنشان کرد: بهتر است اين مواد غدايي را خام ميل کنيد و اگر ترجيح مي دهيد که پخته باشند بهتر است بخار پزشان کنيد.