معایب و محاسن کاشت ناخن

ناخن در کاشت هيچ آسيبي نمي‌بيند زيرا تا وقتي که ناخن رشد مي‌کند و فرد احتياج به ترميم پيدا مي‌کند يعني ناخن سالم است و رشدش متوقف نشده است. در بعضي مواقع کاشت ناخن براي کساني که عادت به‌جويدن ناخن دارند هم پيشنهاد مي‌شود زيرا به دليل بدمزگي مواد و کنده نشدنش اين عادت از سر آنها مي‌افتد. چسب ناخن حساسيت‌زا نيست اما ممکن است برخي به مواد کاشت حساسيت داشته باشند که در آن صورت پوست آنها دچار اگزما مي‌شود و بايد هرچه سريع‌تر کاشت را بردارند.