خطرات ناخن های مصنوعی

دکتر کامران بليغي، متخصص پوست و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران مي‌گويد: «استفاده از ناخن‌هاي مصنوعي و کاشت ناخن، عوارضي همچون عفونت هاي معمولي و قارچي، درماتيت (اگزماي تماسي) تغيير شکل صفحه ناخن، شکنندگي و حتي از بين رفتن صفحه اصلي ناخن را به دنبال خواهد داشت.
همچنين، کاشت ناخن‌هاي مصنوعي باعث تغيير رنگ ناخن، التهاب دور ناخن، خط خط شدن و خرد شدن ناخن و کنده شدن لبه آزاد ناخن از بستر (اُنيکوليز) مي‌شود.»
دکتر نيلفروش زاده، متخصص پوست و مو نيز معتقد است: «استفاده طولاني مدت از ناخن‌هاي كاشته شده ي يک بار مصرف گرفته تا ناخن‌هاي كاشته شده براي استفاده طولاني مدت مي‌تواند باعث واكنش‌هاي دردناك و شديد شامل عفونت پوست اطراف ناخن‌ها و شل شدن ناخن‌ها شود.
خانم‌هايي كه از ناخن‌هاي مصنوعي و كاشته شده براي زمان طولاني استفاده مي‌كنند، ممكن است مشاهده كنند كه ناخن‌هاي طبيعي آنها نازك‌تر و مات‌تر شده است و در مواردي منجر به عوض شدن جهت و محور ناخن مي‌شوند. اگر اصراري براي استفاده از ناخن‌هاي مصنوعي وجود دارد، اين ناخن‌ها بايد هر ? ماه يك بار برداشته شوند تا اجازه داده شود ناخن‌هاي طبيعي استراحت كنند.»