آیا پوست شما حساس است؟

بعضی دارای پوست صورت حساس و بعضی دارای پوست صورت مقاوم هستند.کسانی که دارای پوست مقاوم هستند،بندرت دچار قرمزی سوزش وخارش پوست صورت می شوند.هم چنین بندرت دچار جوش صورت می شوند.
پوست حسا س یعنی پوستی که واکنش زیا دبه عوامل محیطی ازخود نشان می دهد. کسانی که مبتلا به پوست حساس هستند واکنش زیاد واغراق امیزبه محصولا ت آرایشی بهداشتی نشان میدهند.البته این واکنش گاهی با قرمزی والتهاب وجوش مشخص میشود.اما درنیمی از بیماران هیچگونه علامت قابل مشاهده در پوست دیده نمیشود.بلکه بیمار فقطه خوداحساس سوزش میکند.داشتن پوست حساس میتواند بسیار آزاردهنده باشد.

فرد دارای پوست حساس مجبور است لوازم آرایشی وبهداشتی مخصوص خودراهمیشه همراه داشته باشد.مثلا فرد دارای پوست حساس نمی تواند از صابون ومواد شوینده مکانهای عمومی ویا داخل هتل استفاده کند. البته اکثرکمپانیهای به نام قبل ازبیرون دادن یک محصول آزمایشات مختلف ازنظر ایجاد حساسیت انجام میدهند.ولی بهرحال برخی از افراد دارای پوست حساس بوده وحتی به محصولاتی که برای پوستهای حساس درست شده الرژی وحساسیت نشان میدهند.

کسا نی که دا رای پوست حساس هستند باید در انتخاب محصولات آرایشی بهداشتی دقت نمایند . اگر شما دارای پوست حساس هستید برای کاهش مشکلات پوست حساس خودابتدا لازم است نوع پوست حساس خود را مشخص کنید.

در واقع پوست حساس به چهارنوع مختلف طبقه بندی می شود:
1- پوست حساس مستعد جوش : برخی از پوستهای حساس استعداد جوشزایی بالایی دارند. وبه دنبال استفاده از برخی از محصولات ارایشی وبهداشتی دچار جوش می شوند.اکثرکسانی که استعداد ایجاد جوش دارند دارای پوست چرب می باشند.اما برخی با وجودداشتن پوست خشک استعداد جوش بدنبال مصرف انواع کرمهای آرایشی وبهداشتی دارند. هردوی این گروه در انتخاب مصولات آرایشی بهداشتی و یا کرمهای مختلف بایستی دقت کنند. لازم است درچنین مواردی ازمحصولاتی استفاده شود که روی آنها عبارت" غیر جوش زا یا فاقد چربی oil free یا non comodogen درج شده باشد. کسانی که پوست مستعد جوش دارند،معمولا منافذ پوست بازاست وا گردقت کنند جوشهای زیرپوستی را درپوست دیده خود میتوانند ببینند.

2– پوست مستعد قرمزی یا روزاسه ایی : بعضی از پوستهای حساس مستعد قرمزی هستند. پوست نا گهان گر گرفته وقرمزمی شود.بخصوص این حالت درسنین بالای سی سال شایع است.ابتدا در شروع کار پوست بصورت دوره ای ملتهب وقرمز وگرگرفته میشود.تشدید گرگرفتگی وقرمزی با موارد زیرانجام می شود:
1- مواجهه با آفتاب
2- تغییر ناگهانی درجه حرارت (خارج شدن از خانه در فصل زمستان )
3- استحمام
4- اظطراب وهیجان
5- مصرف غذاهای تند
6- مصرف مشروبات الکلی

به مرورزمان در برخی از بیماران قرمزی پایداردر صورت ایجاد میشود.این قرمزی اغلب با احساس گرگرفتگی وگرما همراه است .لازم است این بیماران علاوه بردوری ازاعوامل تشدید کننده )در بالا ذکر شد(از ترکیبات ضد التهاب استفاده کنند.ترکیبات ضد التهاب هم درانواع مختلف کرمها وهم بشکل خوراکی دردسترس میباشند. بعنوان مثال از جمله خوراکیهای ضد التهاب می توان به کپسول امگا 3اشاره کرد.

3- پوست حساس با احساس سوزش : برخی بدون ایجاد هیچگونه التهاب وقرمزی در صورت احساس سوزش صورت دارند. این احساس سوزش وخارش بخصوص بدنبال مصرف بعضی ازکرمها تشدید می شود.همچنین احساس سوزش وخارش بدنبال مواجهه با اعوامل محیطی نظیر باد گرما وسرما هم ایجاد میشود.بهتراست این افراد از کرمهایی که حاوی اسید لاکتیک هستند پرهیزکنند ( اسیدسالیسلک- پروپیلن گلییکول- دی متیسل سولفوکساید )

4-پوستهای حساس مستعد آلرژی واگزما : کسانی که دارای این نوع پوست حساس میباشند.زمینه آلرژی واگزما دارند.معمولا بدنبال برخی از کرمهای آرایشی وبهداشتی دچاراگزما وآلرژی میشوند.این حساسیت وآلرژی ممکن است به مواد نگهدارنده وبا به مواد معطرداخل کرم باشد.معمولا کسانی که دارای این پوست حساس میبا شند سا بقه اگزما در دیگر نقاط بدن دارند.این افراد بهتر است از کرمها یا محصولاتی استفاده کنند. که عبارت hypoallergenic روی آنها درج شده باشد.البته ممکن است حتی کرمهایی که این عبارت درآنها درج شده،ایجاد حساسیت کند.

لازم است بدانیم که برخی از افراد ممکن ترکیب دو نوع یا بیشتر پوست حساس داشته باشند.مثلا ممکن است یک نفر هم پوست مستعد جوش وهم پوست مستعد قرمزی همزمان داشته باشد.