۷ نکته درباره چيدمان آشپزخانه

سلامت: سياري بر اين باورند که آشپزخانه قلب خانه است و نخستين نکته اي که در اين بين بايد مورد توجه قرار گيرد، محل استقرار آن نسبت به کل خانه و دکوراسیون آشپزخانه است. البته هميشه در اين مورد تصميم گيري با ما نيست اما اگر در حال ساختن خانه اي جديد يا نوسازي خانه قديمي تان هستيد، ايده آل ترين مکان براي آشپزخانه در انتهاي خانه و يا حداقل پشت خط مرکزي ساختمان است. به هر حال بهتر است که در زمان ورود به خانه، آشپزخانه جلوي چشم نباشد چرا که اين مساله مي تواند موجب مشکلات سوء هاضمه و تغذيه شود. به علاوه آشپزخانه اي که جلوي چشم باشد، ساکنان خانه را به وقت و بي وقت غذا خوردن تشويق مي کند اما راه حل هايي وجود دارد که مي توانند اين مسأله را تعديل کنند.

,۷ نکته درباره چيدمان آشپزخانه,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون
۷ نکته درباره چيدمان آشپزخانه
۱) سعي کنيد کمي ابتکار به خرج دهيد و ورودي آشپزخانه را با پرده هاي چوبي يا لووردراپه بپوشانيد و يا شيئي فوق العاده چشمگير را در نزديکي آن قرار دهيد تا نظر را به سمت خود جلب و از سمت آشپزخانه منحرف کند.۲) پنجره براي عبور و مرور نور و هوا تعبيه مي شود و از ملزومات آشپزخانه است و طول استاندارد آن نبايد کمتر از دو متر باشد اما با اين حال براي تخليه هواي داخل آشپزخانه بايد از هواکش استفاده کنيد.۳) يکي از مهم ترين اجزايي که در چيدمان و طراحي دکوراسيون يک آشپزخانه نقش دارد، کابينت است. هم اکنون کابينت هاي متفاوتي از نظر رنگ و جنس در بازار موجود است و محدوديتي در انتخاب آن وجود ندارد. براي چيدمان مناسب آشپزخانه بهتر است رنگ ديوارها، کابينت، اجاق گاز و يخچال را مدنظر قرار دهيد تا به ترکيب مناسب تري برسيد.
۴) نحوه چيدن وسايل آشپزخانه بايد طوري باشد که فرد در هنگام کار از راست به چپ حرکت کند. اجاق گاز بايد در وضعيت مسلط قرار گرفته باشد تا آشپز هميشه و به راحتي به ورودي تسلط داشته باشد.۵) ايجاد مثلثي که سه گوشه آن اجاق گاز، سينک و يخچال در فاصله دو تا دو و نيم متري از هم باشند از مواردي است که بهتر است رعايت شود. اين ترکيب بندي امکان حرکت و دسترسي راحت را در محيط فراهم مي کند اما نزديکي اجاق گاز به پنجره بسيار خطرآفرين است.
۶) ماشين ظرفشويي بايد در طرف راست يا چپ سينک قرار گيرد.۷ ) گل هاي تازه، ظرفي ميوه و يا گلداني بزرگ در آشپزخانه انرژي خوشايند و شادي بخشي را وارد محيط مي کنند و سمبل سلامت و سرزندگي هستند.