بزرگ‌ ترین گل‌ کلم جهان

باشگاه خبرنگاران: يک کشاورز 69 ساله که از اهالي نيوارک انگليس است توانسته بزرگ‌ترين گل‌کلم جهان را پرورش دهد. اين کشاورز که پيتر گلزبروک نام دارد، در زمينه پرورش بزرگ‌ترين سبزيجات جهان، تاکنون پنج رکورد را از آن خود کرده است. اين کلم با حدود 27 کيلو وزن، 20 برابر ديگر گل‌کلمها وزن دارد.