تزئینات ساده پاییزی برای دکور خانه

فصل پاییز از زیباترین فصل های سال است و شما می توانید به راحتی چیدمان خانه خود را پاییزی کنید.
اثر هنری بر روی میز
برایِ اینکه یک اثرِ زیبای هنری بر رویِ میزتان قرار دهید و پاییز را به خانه‌تان بیاورید، لازم نیست زیاد دور بروید؛ کافی است نگاهی به حیاطِ پشتی خانه‌تان بیاندازید. کافی است که تعدادی شاخه که به زمین افتاده‌اند را جمع کنید و یا چند شاخه کوچک را از یک درختِ نزدیک به خانه‌تان ببرید و آن‌ها را در یک سبدِ سیمیِ بزرگ قرار دهید. می‌توانید چند شاخه توت نیز در سبد قرار دهید. یک سبدِ بزرگ سیب و دیگر میوه‌هایی که به رنگ هایِ پاییزی هستند نیز به میزتان ظاهری زیبا می‌بخشند. 

خدمات شیشه و آینه