عوامل ترک خوردن مواد کاشت ناخن

اگر کاشت ژله‌اي باشد معمولا در مکان خشک ترک مي‌خورد. اگر کاشت پودري باشد يا کمتر از حد مواد گذاشته‌ايد و با کارهاي روزمره خانه آسيب‌پذير شده يا زياد سوهان‌کشي کرده‌ايد و مواد نازک شده يا مواد پودرتان مرغوب نيست يا قلموي‌تان خوب به ليکوييد آغشته نشده و پودرتان خوب خيس نشده و جذب صدف نشده احتمال خشک شدن و خراب شدن آن زياد است.

دلايل بسيار است ولي اگر مراحل را به دقت انجام دهيد مواد نه ترک مي‌خورد و نه مي‌شکند. در کاشت ناخن، موادگيري مهم‌ترين بخش ترميم يا کاشت است و نياز به تمرين بسيار دارد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ