چربی شکم مانع از کاهش وزن می‌شود

بر اساس تحقیقات جدید در فرانسه، سوخت چربی در زمان تمرین ورزشی در زنان با وزن مناسب و چربی شکمی کم، نسبت به افراد با چربی شکمی زیاد بیشتر است.
به گزارش ایسنا محققان، 21 زن سالم جوان با وزن مناسب را به دو گروه افراد با چربی شکمی کم و افراد با چربی شکمی زیاد تقسیم کردند.
این افراد از دوچرخه ثابت به مدت 45دقیقه با 65درصد از حداکثرسرعت استفاده کردند.
باوجود اینکه هر دوگروه سطح مشابهی از لحاظ تناسب اندام داشتند، اما افراد با چربی شکمی کمتر درحین فعالیت نسبت به گروه دیگر سوخت چربی بیشتری داشتند.
متخصصان توصیه می‌کنند بهترین روش مبارزه با چربی شکم، ورزش و کاهش استرس است.
نتایج این تحقیق در مجله Medicine ,science in Sport ,Exercise منتشر شده است.  

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ