ورزش هایی که برای تناسب اندام مناسب هستند

از ورزش کردن چه تصوري در ذهنتان داريد؟ شايد انساني با اندام متناسب و ورزشکاري که ماهيچه هايش حسابي برجسته شده اند…  و کوچک ترين چربي اضافه اي در بدنش ديده نمي شود؛ هرچه دارد عضله است و عضله!

اتفاقا درست است و اساس ورزش کردن هم بر چربي سوزي است. حالا فکر مي کنيد بهترين ورزشي که باعث سوختن چربي هاي اضافه و تناسب اندام مي شود, چه نوع ورزشي است؟

دکتر باقري مقدم مي گويد: «بهترين ورزش براي چربي سوزي, ورزش هاي هوازي است که با يک سري حرکات تکرار شونده عضلات بزرگ بدن همراه است و در يک زمان طولاني انجام مي شود؛ به عنوان مثال, پياده روي تند و و دويدن آرام (پياده روي هاي آرام و تفريحي هيچ تاثيري در کاهش وزن و تناسب اندام افراد ندارد), دوچرخه سواري و طناب زدن از جمله اين ورزش هاست.

البته اين ورزش ها بايد با شدت متوسطي انجام شوند؛ به طوري که فرد هنگام ورزش به نفس نفس نيفتد و تعداد تنفس بين ??? تا ??? عدد در دقيقه باشد. اگر افراد بتوانند روزانه يک ساعت اين ورزش ها را انجام دهند, علاوه بر مصرف کالري بدن از محل مصرف چربي ها, فرد کاهش وزن را در کنار کاهش سايز تجربه خواهد کرد. در عين حال, بعضي از خانم هاي خانه دار بر اين باورند که با انجام کارهاي خانه مثل گردگيري, جاروبرقي کشيدن, ظرف شستن و… کالري زيادي مي سوزانند. اين باور درستي است ولي ميزان اين کالري سوزي چندان چشمگير نيست.» 

خدمات شیشه و آینه