نکات ایمنی بعد از کاشت ناخن

با اجسام آلوده تماس نداشته باشيد، مراقبت کنيد تا ضربه به ناخن‌هاي‌تان نخورد و در کارهاي روزمره هنگام استفاده از مواد شوينده و آب تا حد امکان از دستکش استفاده کنيد.

مراقب آلرژي باشيد
هيچ تفاوتي در نوع کاشت ناخن وجود ندارد فقط ممکن است اندازه حساسيت‌ها به مواد در افراد متفاوت باشد که در اين‌صورت آن موردي که کمتر حساسيت‌زاست ارجحيت دارد اما در اصل هيچ تفاوتي ندارد.

پيشگيري کنيد
راه‌هاي درمان بستگي به نوع آسيبي دارد که به ناخن‌ها مي‌خورد. اگر ناخن‌ها عفونت کنند با آنتي‌بيوتيک‌ها و موارد لازم درمان صورت مي‌گيرد. اگر جرم به‌وجود بيايد، بايد جرم‌ها برداشته شوند. در مورد جدا شدن ناخن از سطح هم درمان به اين‌صورت است که ناخن بايد از جا در آورده شود.
اگر در مراحل اوليه درمان صورت گيرد ناخن مجدد رشد خواهد کرد اما اگر زمان زيادي گذشته باشد زير ناخن پوسته‌هايي تشکيل مي‌شود که ديگر مانع از چسبيده شدن ناخن به پوست مي‌شود. اما شرط عقل اين است، که قبل از بروز مشکل به فکر پيشگيري باشيد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ