سیر درمان بیماری های روحی روانی

تا زمانی که شخصی یا یکی از اقوام وی دچار این نوع بیماری ها نشده باشد درک چنین موضوعی واقعا سخت است چون اغلب انسان ها از شنیدن چنین نوع بیماری هراس دارند چه برسد به آشنایی با این موضوع .امروزه رسانه ها در این باره اطلاع رسانی خوبی به عمل می اورند ولی باز هم باید رسانه نقشی فراتر از این داشته باشد تا بتوان فرنگ آشنایی با این گونه بیماری ها را بین مردم نهادینه بکند زیراکه با گسترش علم و فناوری و ،زندگی شهر نشینی فرهنگهای جدید زندگی که طبیعتا به دلایل افزایش جمعیت و فشاری که در جوامع در حال توسعه بر افراد وارد می شود اگر فرهنگ مقابله با بیماری روحی روانی پا به پای این این فرایند پیش نرود در آینده با مشکلات جدی تر و زیان بارتری روبرو خواهیم شد. حتی در برخی موارد شاهد ان هستیم که جهان امپریالیزم با تجربه ی قبلی و مطالعه ای که بر کشور های در حال توسعه دارد سعی بر این دارد که فضاهای خالی به وجود آمده را با اندیشه ها ی امپریالیزمی خود پر کند که ترویج عرفانهای کاذب مانند یوگا، مدیتیشن و .......از این دسته اند.و با تبلیغاتی مانند یوگا ارامش روح و جان ،مدیتیشن برامده از ارامش روح و جان و ..........سعی بر این دارند که این جریان به وجود امده را به سمت منافع خود سوق دهند.البته در این باره در اینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.به امید انروز که اگاهی کافی برای افراد جامعه حاصل شود!