جلوگیری از ابتلاء به آرتروز

دانشمندان در مطالعه‌اي مشاهده نموده‌اند که غذاهايي که حاوي ويتامينC، هستند مانند گل کلم از التهابات استخواني مانند آرتروز جلوگيري مي‌نمايند. يافته‌هاي جديدي که در سالنامه بيماريهاي رماتيسم منتشر شده است نشان داده که اين مطالعات بر روي 20000 فرد انجام گرفته که قبل از شروع اين آزمايشات هيچ‌گونه بيماري آرتروزي نداشته‌اند.
آزمايشات نشان دادند افرادي که مصرف غذاهاي حاوي ويتامين C در آنها کمتر است 3 برابر ريسک ابتلاء به آرتروز در آنها بيشتر از افرادي است که مصرف غذاهاي مملو از ويتامينC در آنها زياد است.

چگونگي انتخاب و نگهداري گل کلم
در انتخاب گل کلم بايد به تميزي،‌سفيدي و بهم پيوستگي آن( گلچه ها از هم فاصله نداشته باشند و به هم پيوسته باشند) توجه نمود. از خريد گل کلمهايي که سياه شده‌اند و يا لکه هايي سياه داشته باشند و همچنين گل‌کلمهايي که گل هاي کوچکي در آنها ظاهر شده است خودداري کنيد.
گل کلم را نپخته در پلاستيک قرار دهيد و در يخچال نگداري نماييد. گل کلم تکه شده را تنها مي‌توان براي 1 تا 2 روز در يخچال نگه داشت و همچنين کلم پخته شده را به اين دليل که زود فاسد مي‌شود تنها مي‌توان براي 2 تا 3 روز در يخچال نگهداري نمود. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ