افزودن سبزیجات به وعده های کودکان بد غذا

غذاي کودک مهم‌ترين عامل رشد جسمي و ذهني وي در دوران کودکي و نوجواني است. اما همواره والدين از عدم دريافت غذاي مناسب يا کافي توسط فرزندانشان نگرانند. اکثر بچه ها از خوردن سبزيجات امتناع کرده و از آنها رو برمي گردانند. يک مطالعه جديد پيشنهاد کرده است اضافه کردن سبزيجات به غذاي کودکان به نحوي که آنها متوجه نشوند، اثرات سودمند بسياري دارد.

در اين مطالعه که در American Journal of Clinical Nutritionمنتشر شده است، 40 کودک 3 تا 5 سال شرکت داشتند. اين کودکان يک بار در هفته از وعده هاي غذايي آماده شده در مطالعه استفاده مي کردند. وعده هاي غذايي هرروز ظاهرا شبيه به هم بودند، اما يک روز در هفته غذاها به صورت نرمال تهيه شده و سبزيجات پوره شده شامل گل کلم، بروکلي، کدو مسما و گوجه فرنگي داخل آنها افزوده مي شد. اين مطالعه به مدت سه هفته ادامه داشت. بعد از هر وعده غذايي ، محققين ميزان غذا را براي تعيين مقدار غذاي خورده شده توسط کودک اندازه مي گرفتند. همچنين کودکان مجاز بودند که ميان وعده ها و بشقاب هاي غذايي ديگري شامل ميوه، پنير و کراکر در طول روز به دلخواه داشته باشند.

نتايج اين مطالعه نشان داد که نسبت به روزهاي معمولي ، روزهايي که سبزيجات به صورت پوره شده به وعده غذايي صبحانه، ناهار و شام افزوده مي شد، ميزان دريافت سبزيجات در کودکان 2 برابر بوده و نياز آنها به سبزيجات در روز تامين مي شد. بعلاوه دريافت سبزيجات بيشتر، به صورت پنهان، تاثيري در ميزان دريافت ميوه و سبزي در ميان وعده هاي ديگر نداشت. روزهايي که کودکان سبزيجات بيشتري به صورت پوره در غذا دريافت مي کردند ، ميزان کالري دريافتي آنها در طول روز 140 کيلو کالري کاهش مي يافت که اين يافته بسيار با ارزشي براي کودکان چاق و داراي اضافه وزن است. همچنين يافته ها نشان داد که کودکان هيچ تغييري را متوجه نشده و به همان اندازه وعده هاي ديگر، از غذاي خود لذت مي برند.

نکته عملي: با توجه به اينکه اغلب بعلت بي ميلي کودکان به مصرف سبزيجات نياز آنها در طول روز تامين نمي شود، والدين مي توانند با استفاده از اين روش که به سادگي در منزل قابل اجراست، سبزيجات را کم کم به غذاي کودکان و نيز تمام افراد خانواده بيفزايند.. البته بايد توجه داشت دريافت سبزيجات بصوت پنهان در وعده هاي غذايي، تمام نياز کودک را مرتفع نمي کند، بلکه اين روش براي افزودن اين مقدار سبزيجات به دريافت معمول کودک در روزمي باشد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ